Workshop Gregoriaans (voor beginners en gevorderden)

In deze workshop, uitstekend als teambuildingsactiviteit, en geschikt voor zowel zangers als geïnteresseerden, belicht Jerry Korsmit op een interactieve manier de ontstaansgeschiedenis van het Gregoriaans, de bakermat van onze westerse muziek. Aan de hand van een powerpointpresentatie, luisterfragmenten en YouTubefilmpjes ontstaat er een beeld van deze  interessante en betoverende muziek. De groep gaat natuurlijk ook zelf zingend aan de slag, waarbij de uitdaging aangegaan wordt om de eigen stem te ontdekken en de samenwerking met een groep wordt gestimuleerd. Deze muzikale teambuilding workshop kan in lengte en inhoud worden aangepast aan specifieke wensen. 

Workshop en lezing Semiologie 

Voor reeds bestaande schola's geeft Jerry Korsmit de lezing met workshop Semiologie. Hierin staan de oude gregoriaanse notatiewijze, de neumnotatie centraal. De twee belangrijkste handschriftfamilies (Loan en St. Gallen) worden d.m.v. een kleurrijke powerpointpresentatie voorgesteld, waarna de link gelegd wordt met de notatie van het Graduale Triplex. Een vooraf door de groep ingestudeerd stuk wordt aan de hand van deze neumen gezongen en geïnterpreteerd. Hierbij staat ook de tekst en vertaling van het stuk centraal. 

Workshop oude vocale muziek

In deze workshop (of reeks) wordt door Jerry Korsmit specifiek ingegaan op de meerstemmige muziek van de Renaissance. Stemvoering, modaliteit, interpretatie, historische uitspraak van het Latijn eenintonatie bij  harmonische wendingen worden op een interactieve manier benaderd. Ook individuele wensen, zoals coachen aan bepaalde concertstukken kunnen hierin aandacht krijgen. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden, meen contact op. 

Koorvorming

wat maakt een koor een koor? In deze workshop die in zijn geheel wordt afgestemd op de groep, wordt ingegaan op luisteren naar elkaar en het intoneren op elkaar. Het vormen van hechte intermenselijke en muzikale verbanden staat hierbij centraal.